โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57669]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 
62047072154 
ซื้อหมึกเครื่องโทรสาร ยี่ห้อ Panasonic จำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง