โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57675]

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
62047078652 
ซื้อชุดสปริงเกอร์รถน้ำสนามหญ้าแบบป๊อบอัพ และอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ (ในการดำเนินงานบริหารจัดการโครงการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง