โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57677]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
M62040004191 
ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) ประเภทไม้เนื้ออ่อนแปรรูปโรงเลื่อยจักรขนาดต่างๆ งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก พร้อมอาคารประกอบ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)