โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57678]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
M62040004264 
ซื้อหินใหญ่ขนาด ๒๐-๓๐ ซม.,หินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ งานอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)