โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [57679]

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ 
M62040004294 
ซื้อเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลม SR - ๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙)ขนาดต่างๆ และเหล็กเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กข้ออ้อย SD - ๔๐ (มอก.๒๔-๒๕๕๙) ขนาดต่างๆ จำนวน ๕ รายการ งานอาคารบังคับน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านหนองปลาไหล ตำบลหนองกระทิง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (คป.บุรีรัมย์)