โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [5833]

สำนักงานชลประทานที่ 9 
61097409041 
ประกวดราคาจ้างงานพัฒนาระบบสั่งการและควบคุมระยะไกลพร้อมติดตั้ง โครงการอาคารอัดน้ำท้ายอ่างเก็บน้ำประแสร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)