โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6514]

โครงการชลประทานตรัง 
61097577347 
ซื้อกระดาษการ์ดสี และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๖๒๒ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง