โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6515]

โครงการชลประทานตรัง 
61097577373 
ซื้อกระดาษการ์ดสี และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๗๕๖ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง