โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6516]

โครงการชลประทานตรัง 
61097577315 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง RMC (กะลาเส) ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๖๒๒ กม. (คป.ตรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง