โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6517]

โครงการชลประทานตรัง 
61097577395 
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมถนนคันคลอง LMC (กะลาเส) จังหวัดตรัง ระยะทาง ๔.๗๕๖ กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง