โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6710]

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 3 
61097075451 
ประกวดราคาซื้อลวดผูกเหล็ก และอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)