โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6712]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 
61097598070 
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 3,355 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง