โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6713]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ 
61097599790 
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 240 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง