โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6717]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 
61097594219 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง