โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6718]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 
61097597158 
ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง