โครงการจัดซื้อจัดจ้าง [6719]

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังบน 
61097569178 
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง