Displaying 135411 - 135420 of 139483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 4 61097360796 จ้างติดตั้งผ้าม่านพร้อมรางม่านห้องทำงานของงานอาคารถสานที่และรักษาบริเวณ และอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61097362237 จ้างติดตั้งฉากกั้นห้องครึ่งกระจกใส ห้องทำงานของงานธุรการและงานพัสดุ และอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61097352843 ซื้อวัสดุการเกษตร และอื่นๆ จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61097349194 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง 61097345511 จ้างซ่อมชุดกล้องวงจรปิดแบบ Analog ชนิดอินฟาเรด ติดตั้งคงที่พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 4 61097367903 จ้างทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐ และอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61097296878 ซื้อมอก.380-2534 ซองครุฑสีน้ำตาล ขนาด A4 แบบขยายข้าง และอื่นๆจำนวน 16 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61097328050 ซื้อผงซักฟอก และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61097322432 ซื้อไม้ม็อบดันฝุ่น และอื่น ๆ จำนวน 4 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61097329650 ซื้อน้ำยาล้างจาน และอื่น ๆ จำนวน 5 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/09/2018
นับ: 10