Displaying 144371 - 144380 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 3 61087646121 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097058370 ซื้ออะไหล่รถยนต์ยี่ห้อต่าง ๆ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61087641026 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097057262 จ้างซ่อมเครื่องพล๊อตเตอร์ยี่ห้อ HP จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61087640767 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097053188 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61097050159 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61087698721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง (3) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (คป.พิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/09/2018
สำนักงานชลประทานที่ 3 61087698721 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวดง (3) ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร (คป.พิจิตร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 61097165123 ซื้อน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลชั้นคุณภาพ CF/SF ความหนึด เบอร์ 40 ขนาดความจุ 5 ลิตร และอื่น รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/09/2018
นับ: 10