Displaying 146551 - 146560 of 294685
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานปราจีนบุรี 62117483665 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 6 M62110025996 ซื้อกล่อง Gabion ขนาด 1.00x2.00x0.50 ม. (มอก.71-2532) และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โครงการฝายห้วยค้อ (ตอนกลาง) ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 32.3 เมตร สูง 3 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 350 ไร่ ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ 6) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 62117045788 ประกวดราคาซื้อประตูน้ำแรงดันสูงและอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งและทดสอบ รวม 4 รายการ ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานตาก 62117488372 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ปูนซีเมนต์และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ ของซ่อมแซมโครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานตาก 62117492069 ซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อพีวีซีและอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมโครงการฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โครงการชลประทานตาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 15 62117345784 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด A4 น้ำหนัก 80 แกรม/ตรม. และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117159288 ซื้อหินย่อยเบอร์ 1 และอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117177166 ซื้อหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117178551 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชเจือปน จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำแจงงาม ความยาว 10.000 กิโลเมตร โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 62117174355 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตผิวข้ออ้อย จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยยาง จำนวน 500 ตร.ม. โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 29/11/2019
นับ: 10