Displaying 146571 - 146580 of 295080
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127023566 ซื้อเสารั้วคอนกรีต แบบสี่เหลี่ยม ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127018813 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีโรงสูบน้ำที่ 2 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127029760 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127029346 ซื้อตะปูลวดเหล็กอาบสังกะสี จำนวน 22 รายการ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127029049 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาดต่าง ๆ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127030639 ซื้อหินย่อยเบอร์ 2 จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.6+100 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127030135 ซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืช ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.6+100 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127028807 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ จำนวน 2 รายการ ของงานซ่อมแซมหัวงานสถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127032208 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.6+100 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62127031992 ซื้อเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาดต่าง ๆ ของงานซ่อมแซม ทรบ. ปลายคลองส่งน้ำ 1ข.ส.6 กม.6+100 จำนวน 1 แห่ง (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/12/2019
นับ: 10