Displaying 146571 - 146580 of 235691
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 3 62047177308 จ้างซ่อมรถยนต์ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล 62047283215 ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 ของงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (งานซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายโรงสูบน้ำที่ 9) (คบ.บางบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 1 62047275616 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว B2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
สำนักงานชลประทานที่ 3 62047277621 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน 62047278108 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.บางแก้ว จ.พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการชลประทานลพบุรี 62047277791 ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ 5 รายการ งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำ คลองชัยนาท-ป่าสัก กม.86+395 สำนักงานชลประทานที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62047029421 ซื้อไม้กระยาเลยแปรรูปฯ จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ท่าช้าง พร้อมอาคารประกอบฯ ของงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 15 รายการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา 62047249480 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62047268209 ซื้อกระดานไวด์บอร์ดฯ และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ ของงานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1.1 ขวา ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก 62047268344 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารฯ และอื่นๆ จำนวน 12 รายการ ของงานปรับปรุงถนนบนคันคลองส่งน้ำ 1.1 ซ้าย ของส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 ตำบลเกาะโพธิ์ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก (คบ.นครนายก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/04/2019
นับ: 10