Displaying 11 - 20 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024718 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านบุ่งเข้ พร้อมส่วนประกอบอื่น และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024717 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านวังยายฉิม และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024720 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมแก้มลิงคลองสีเสียด-บุ่งเข้และอาคารประกอบ พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024721 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารน้ำตก คลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13+618 พร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลศรีนาวา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล M67040024723 งานขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ของงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านคลองเสือโตน และติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 10 M67040024713 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ (มอก.213-2560) กำลังอัดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน (รูปทรงกระบอก 15x30 ซม.) สำหรับงานขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ กม.20+100 - กม.22+500 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สพญ.10 [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 67049375051 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองทับเสลา กิโลเมตร 71+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลดอนกลอย อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 67049372898 จ้างเหมาซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวา คลองสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายทับเสลา กิโลเมตร 1+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลทุ่งโพ อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา 67049369164 จ้างเหมาซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายฝายพันสี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา ตำบลท่าโพ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง M67040024703 จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งและทดสอบ ท่อเหล็กเหนียว และ อุปกรณ์ประกอบ อื่นๆจำนวน 39 รายการ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านจาน ตำบลทับใหญ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10