Displaying 11 - 20 of 562727
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 65057309717 ซื้อเลขที่ ฉ.135 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267 - 2544)(ISO 9002 - 2539) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 65057299360 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 7 รายการ งานแก้มลิงบึงบอระเพ็ด ปริมาณดินขุด 2.1 ล้าน ลบ.ม. ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 65057299589 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 65057307127 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 1 65057304394 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก แบบกระบะเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น FM1AN1D-SHT หมายเลข รต.3043/61 และอื่นๆ รวม 39 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 16 65057321763 ซื้อวัสดุก่อสร้างและอื่นๆ จำนวน 48 รายการ สำหรับงานจัดระบบน้ำโครงการมูลล่าง PL8 ระยะที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 65057320708 ซื้อวัสดุเครื่องกว้านบานระบาย จำนวน 12 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057315430 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 3 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057317834 ซื้อดินธรรมดา งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ จำนวน 4,384 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 5 65057311831 ซื้อหินย่อยและอื่นๆ จำนวน 8 รายการ งานซ่อมแซมจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ โซน 18 ระยะที่ 1 ต.ตาคลี อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2022
นับ: 10