Displaying 11 - 20 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244271 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๗๒ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244210 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๖+๔๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244246 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ ๓ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249829 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๒,๒๒๓ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๕+๔๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027249851 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๙๕ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบายมหาราช ๒ ฝั่งขวา กม.๓๕+๙๕๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027244256 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๔๘๐ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๕ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง 63027239215 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (คบ.แม่วัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
สำนักเครื่องจักรกล 63027147848 ซื้ออะไหล่รถบรรทุกน้ำยี่ห้อ ISUZU ชป.๐๙๗-๑๑๔๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027245154 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๐+๑๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027245934 ซื้อดินธรรมดา จำนวน ๑,๒๒๔ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คลองระบาย ชัยนาท-ป่าสัก ๒ ฝั่งขวา กม.๐+๕๐๐ จำนวน ๑ แห่ง ตำบลตลุก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/02/2020
นับ: 10