Displaying 11 - 20 of 203382
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63047095792 ซื้อถุงมือผ้า และอื่นๆ จำนวน ๓๔ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ๒MC กม.๗+๐๐๐ - กม.๗+๗๐๐ สถานีสูบน้ำ P.๒ จำนวน ๖,๐๘๔ ตร.ม. ตำบลบ้านไทย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63047094598 ซื้อคลิปดำ ๒ นิ้ว (กล่อง ๑๒ ตัว) เบอร์ ๑๐๘ และอื่นๆ จำนวน ๓๐ รายการ สำหรับงานพนังกั้นน้ำชีฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ ๒) ระยะทาง ๘.๐๐๐ กม. ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการชลประทานตราด 63047093131 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1และวัสดุอื่นๆรวม 4 รายการสำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำคันนาสูงระยะที่ 3... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091824 ซื้อหินใหญ่ขนาด ศก.15-30 ซม. และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091497 ซื้อมอก.424-2530 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปพร้อมไสเสร็จขนาดต่างๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63047091650 จ้างจัดทำบานฝาท่อและเครื่องยกพร้อมเพลา พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 63047092397 ซื้อไม้ยางแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 5 รายการ เลขที่ พจ.(ซ)/13/2563 (ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 6 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล 63047091363 ซื้อไม้ยางแปรรูปและอื่นๆ จำนวน 4 รายการ เลขที่ พจ.(ซ)/11/2563 (ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการชลประทานตราด 63047092971 ซื้อหินย่อย ขนาด 1 (เบอร์ 2)และวัสดุอื่นๆรวม3 รายการสำหรับงานก่อสร้างระบบส่งน้ำคันนาสูงระยะที่ 3.... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
โครงการชลประทานตราด 63047092715 ซื้อปูนนอนชริง (Non-Shrik) ขนาด บรรจุ 25 กก./ถุงและวัสดุอ่นๆรวม 3 รายการสำหรับงาน....สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขนาด 0.10 ลูกบาศก์เมตร/วินาที จำนวน 2 เครื่อง พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะทาง 5,000 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 750 ไร่ บ้านเจียรพัฒนา. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/04/2020
นับ: 10