Displaying 234891 - 234900 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุรินทร์ 62027007111 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว HSD (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) รวมค่าขนส่งและภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ (คป.สุรินทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 62027000664 ซื้อแคล้มก้ามปูและแื่น ๆ ของงาน บำรังรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร 62027002124 ซื้อจอบขุดหน้าตัดขนาด 2 ปอนด์ และอื่น ๆ ของงาน ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 จำนวน 4 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
สำนักงานชลประทานที่ 11 62027008567 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ เลขที่ ฉจ.32/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานราชบุรี 62027008488 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่รถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU ชป.041 - 4257 รบ.123/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานราชบุรี 62027007074 ซื้อท่อเหล็กกล้าและอื่น ๆ รบ.122/2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีบน 62027003749 ซื้อฆ้อนปอนด์พร้อมด้าม ขนาด 8 ปอนด์ และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (งานซ่อมแซมทางลำเลียงสถานีสูบน้ำแห่งที่ 2 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานนครพนม 62027002548 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.489/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอุ่มไผ่ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานนครพนม 62027001497 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.486/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
โครงการชลประทานนครพนม 62027003407 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.490/2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาคำ 2 อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/02/2019
นับ: 10