Displaying 235691 - 235700 of 294634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017501033 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนคง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017503471 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017502736 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลเมืองลีง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017503024 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านทุ่งมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017502374 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น กำจัดวัชพืชบริเวณหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017503006 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017497899 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชในลำตะคอง ปตร.คนชุม-ปตร.กันผม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017495655 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 62017497769 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำบะอีแตน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 3 62017494133 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ งานกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง โครงการชลประทานหนองบัวลำภู เลขที่ ผบค ๓/ฉ(ข)/๑๓๓/๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 30/01/2019
นับ: 10