Displaying 399331 - 399340 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61107022397 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำลอดคลองซอย 22 ขวา ที่ กม.7+700 ตำบลบ้านโปร่ง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579667 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลอง 1 ซ้าย-21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097580005 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองหนองรีนอก ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองแยก 1 ซ้าย-1 ซ้าย-19 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพรหมมาสตร์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097579866 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา ระยะที่ 5 พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม 61097439305 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองยายแก้ว ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่16 61107161285 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 119 รายการ โครงการฝายบ้านตรับ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 61087632215 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายบ้านสระหลวง 1 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานสงขลา 61107044608 จ้างก่อสร้างซ่อมเเซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพรวน (พรด.) ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (คป.สงขลา) โดยวิธีคัดเลือก [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง 61107121440 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ปตร.บ้านทุ่ง (คบ.ลำตะคอง) เลขที่ ฉซ.ลต.10.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10