Displaying 399401 - 399410 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 61097704540 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนนลาดยางบริเวณคันคลองชัยนาท-อยุธยา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คบ.มหาราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107160310 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.56/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแคน บ้านหนองกกคูณ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107159733 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.55/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107159198 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.54/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107162431 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.60/2562วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จังหวัดนครพนม(คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107165698 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.54/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107165447 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๑ รายการ เลขที่ นพ.55/2562วันที่ 16 ตุลาคม 2562 งานบริหารการส่งน้ำโครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107165461 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.54/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โครงการชลประทานนครพนม จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107162768 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.59/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107161954 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.58/2562 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อยน จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/10/2018
นับ: 10