Displaying 412201 - 412210 of 608631
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63037470733 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำสาย DL.1-17R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานเรศวร ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก(คข.2คก/83/63) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63037536663 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63037541804 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมบ้านพัก ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63037536923 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 5R-MC วังยาง กม.11+150 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63037536795 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายซอย 4R-MC วังยาง กม.5+600 ตำบลระหาน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังยาง​-หนอง​ขวัญ 63037541778 ซื้อน้ำมันดีเซล สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 ผลิตภัณฑ์ ปตท. จำนวน 1 รายการ สำหรับงาน ซ่อมแซมดินและหินเรียงท้ายคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.26+240 ตำบลเทพนิมิต อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63037536663 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานทำนบดินหัวงานพร้อมอาคารประกอบความจุ 4.93 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่สำ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63037539184 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.1267-2544 จำนวน 1 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63037514246 วัสดุก่อสร้าง หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕ - ๓๐ ซม.และอื่นๆ จำนวน ๔ รายการ (คบ.วังบัว) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาวังบัว 63037509550 ซื้อวัสดุก่อสร้างหินใหญ่ คละ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (คบ.วังบัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10