Displaying 412221 - 412230 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 2 61097492640 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายห้วยแป้นพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เลขที่ EBจ.03/2562 (คส.ชป.2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61107034566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61107044948 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61097703325 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียวชั้นคุณภาพ ค และอื่น ๆ รวม 29 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61107034566 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน กรมชลประทานสามเสน สูง 11 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61107044948 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ กรมชลประทาน สามเสน สูง 9 ชั้น พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,900 ตารางเมตร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
กองพัสดุ 61097703325 ประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าแบบตะเข็บเกลียวชั้นคุณภาพ ค และอื่น ๆ รวม 29 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองสระ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018462 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๒ซ้าย-๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๒.๓๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018457 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งขวา คลองส่งน้ำสาย ๓ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๒.๑๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี M61100018451 ปรับปรุงถนนบนคันคลองฝั่งซ้าย คลองส่งน้ำสาย ๓ซ้าย-๑ขวา-สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทาง ๑.๘๐๐ กม. (คป.สุราษฎร์ธานี) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10