Displaying 412271 - 412280 of 428042
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61107124085 ซื้อไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็งแปรรูป ขนาดต่าง ๆ รวม ๒๔ รายการ สำหรับงานค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61107129891 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๓ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองตะโก ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61107129043 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๓ รายการ สำหรับก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าละอู อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 14 61107127479 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่าง ๆ รวม ๔ รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำปลายคลองบางสะพาน ขนาด ๑๐.๐๐x๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ช่อง โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61107130878 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆสำหรับงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองโหน ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61107130145 ซื้อแฟ้มกระดาษปรเภทแฟ้มยึดและอื่นๆ สำหรับงานขุดลอกคลองโดยรถขุดจ้างเหมา คลองตาหิ้น ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61107127582 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและอื่นๆสำหรับงานซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า สถานีทุ่งระโนด ชุดที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ 61107122793 ซื้อตะปูเหล็กหัวกลมแบนและอื่นๆ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำช่อนฉา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 61097643713 ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป และอื่น ๆ รวม 9 รายการ ของงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 13 61097649836 ประกวดราคาซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับใช้งานก่อสร้างทั่วไป และอื่น ๆ รวม 10 รายการ ของงานระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี (สกก.13) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2018
นับ: 10