Displaying 412271 - 412280 of 608631
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63037543303 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ในระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ สำหรับงานโครงการสำนักงานชลประทานที่ 12 ตำบลบางหลวง อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานกาญจนบุรี 63037514949 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ระบบส่งน้ำบ้านวังกระแจะถึงบ้านเขาพัง ระยะ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63037030786 ประกวดราคาจ้างจ้างทำจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง และอื่นๆ จำนวน 1 รายการ สำหรับโครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งดินดำ พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 12 63037031419 ประกวดราคาจ้างจ้างทำเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม และอื่นๆ จำนวน 3 รายการ สำหรับโครงการงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำบางคณฑี ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานระยอง 63037538334 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔ จำนวน ๑ รายการ ของงานระบบผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ มายังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล (ระยะที่ ๒) ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก 63037518917 ซื้อมอก.424-2530 ไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปพร้อมไสเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 16 63037543460 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว รวม ๑ รายการ สำหรับงานคลองส่งน้ำพลเอกอาทิตย์ฯ พร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา (สกก ๑๖ กพก.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานตรัง 63037535859 ซื้อรองเท้าบู๊ชยางครึ่งน่อง และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ สำหรับงานปรับปรุงท่อระบายน้ำหลาน้ำ ๒ ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานตรัง 63037536719 ซื้อรองเท้าบู๊ชยางครึ่งน่อง และอื่นๆ จำนวน ๒๔ รายการ ปรับปรุงท่อระบายน้ำห้วยน้ำใส ๒ ท่อระบายน้ำ โครงการชลประทานตรัง ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 4 63037491299 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำทับรั้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแวง อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10