Displaying 412291 - 412300 of 608634
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 63037537503 ซื้อน้ำมันดีเซลเครื่องยนตร์หมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร ของฝ่ายก่อสร้างที่ 4 งานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบความจุ 7.33 ล้าน ลบ.ม. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 4 63027476601 ประกวดราคาจ้างจัดหาพร้อมติดตั้งท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า(Steel Liner)แบบตะเข็บเกลียวชั้นคุณภาพ คมอก.427-2531 ขนาดDia.1.20เมตรหนา12.70 มม.และอื่นๆรวมจำนวน 10 รายการ ของงานทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบความจุ 4.93 ล้านลบ.ม.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแม่สำอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 63037504335 จ้างซ่อมแซมมอเตอร์ จำนวน 2 รายการ จำนวน 1 งาน เลขที่ ฉจ.(จ)/1/2563 สำหรับงานงบดำเนินงาน (คบ.น้ำก่ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 63037532551 ซื้อไม้แปรรูป (มอก.๔๒๔-๒๕๓๐) รวม ๓ รายการ ของงานก่อสร้างถนนรอบอ่างเก็บน้ำ ระยะทาง ๔.๒๗๑ กิโลเมตร โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี (สพญ.๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037420733 ซื้อกล่อง Gabions และ อื่น ๆ รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037411082 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037187617 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูป รวม 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037188165 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และ อื่นๆ รวม 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037410942 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
โครงการชลประทานพังงา 63037188369 จ้างขุดลอกตะกอนดินทรายหน้าฝาย ท้ายฝาย ฝายคลองทับยาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานพังงา ปริมาณดิน 4,933 ลบ.ม. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/03/2020
นับ: 10