Displaying 656261 - 656270 of 678743
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 61107211924 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองซอนพร้อมอาคารประกอบ ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (คบ.หนองหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 61107204378 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานแก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม (คบ.หนองหวาย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานพะเยา 61107263227 ซื้อมอก.15-2555ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ - ไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานพะเยา 61107308501 ซื้อมอก.277-2535 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีมีตะเข็บ - มอก.138-2535 ลวดตาข่าย จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานพะเยา 61107012067 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (คป.พะเยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานพะเยา 61107003504 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานแก้มลิงและระบบส่งน้ำห้วยผาหนีบ ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา (คป.พะเยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61107341188 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์ ประเภท ๑ และอื่นๆ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก สาย ๑l-RMC กม.๐+๐๘๔- กม.๐+๓๙๐ บ้านป่าขี้ยาง ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานยโสธร 61107341125 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท ๑ บรรจุถุงละ ๕๐ กก. (มอก.๑๕-๒๕๕๕) และอื่นๆสำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน สาย RMC กม.๑+๘๕๐-กม.๒+๖๖๐ โครงการชลประทานยโสธร ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 61107347071 ประกวดราคาซื้อซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.40 ม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 61107347071 ประกวดราคาซื้อซื้อหินใหญ่ขนาด 0.20-0.40 ม. และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเรือ ต.หนองเรือ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
นับ: 10