Displaying 723261 - 723270 of 725372
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานมุกดาหาร 61087688880 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13 รายการ งานกำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยมุก มห.1245/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการชลประทานมุกดาหาร 61087689457 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13 รายการ งานกำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยพุง มห.1246/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการชลประทานมุกดาหาร 61097257219 ซื้อวัสดุสำนักงาน งานฝายห้วยมุกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.1313/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการชลประทานมุกดาหาร 61087690296 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 13 รายการ งานกำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหอย มห.1247/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ 61097259263 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 15 รายการ เลขที่ สชป.7 คบ./524/2561 งานปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC สถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097236270 ซื้ออะไหล่รถน้ำ ชป.097-1365 ปั้มแรงดันสูญอากาศ ดูดน้ำเข้าถัง และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ สำหรับงานปรับปรุงทางเข้าอุโมงค์ผันน้ำลำพะยังภูมิพัฒน์ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ 61097239492 ซื้ออะไหล่เครื่องตัดหญ้า Hon DA GX 35 แบบข้อแข็ง และอื่นๆ จำนวน 8 รายการ สำหรับงานระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสมอทบ ต.ดินจี่ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 61097187706 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ของรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ HINO รุ่น KR300 ชป.052-0780 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาระยะที่ 4 โครงการฯน้ำเชิญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 61097199095 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถขุด ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น SK-200 รถ.858 งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝั่งขวาระยะที่ 4 โครงการฯน้ำเชิญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 61097187260 ซื้อซื้ออะไหล่ งานปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายกุดธาตุพร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/09/2018
นับ: 10