Displaying 765411 - 765420 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานตราด 61107336945 ซื้อท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มมรวม 2 รายการ สำหรับงาน.อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานตราด 61107338635 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไปสำหรับงาน.......อาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งตองอ่างเก็บน้ำคลองโสน... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขัณสูตร 61107113445 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย-1ขวา สำหรับงานปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ซ้าย-1ขวา ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี คบ.ชัณสูตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107298011 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.88/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107300122 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.87/2562วันที่ 29 ตุลาคม 2562 งานปรับปรุงอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107293240 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เลขที่ นพ.89/2562 วันที่ 29 ตุลาคม 2562 งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง 61107294409 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. สำหรับงานประตูระบายน้ำชวดทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการชลประทานนครพนม 61107338581 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) เลขที่ นพ.151/2562วันที่ 31 ตุลาคม 2561 งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วง จังหวัดนครพนม (คป.นครพนม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 61107338924 ซื้อหินย่อย เบอร์ ๒ และอื่นๆ จำนวน ๒ รายการ สำรับงานซ่อมแซมหินเรียงท่อลอดถนนกลางคลอง MC กม.๔๔+๖๒๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง 61107337199 ซื้อหินใหญ่ ขนาด ๐.๑๕-๐.๓๐ ม. จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันดินหินเรียงท่อลอดถนนกลางคลอง MC กม.๔๓+๘๑๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร (คบ.ท่อทองแดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/10/2018
นับ: 10