Displaying 1 - 10 of 2486
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 7 67049000421 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ค่าออกแบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/04/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 M67040005765 ซื้อท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน ค ชนิด ND. 500 มม. หนา 6 มม. มอก.427-2562 สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคุ้มแสนชะนี ตำบลพรสวรรค์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 04/04/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 M67040001661 ซื้อท่อเหล็กเหนียวแบบตะเข็บเกลียว ชั้นคุณภาพ ค. ชนิดใต้ดิน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำท่ากกสังข์ ตำบลจิดเทิง อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 02/04/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 M67030021500 จัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าชนิดเพลาตั้ง (Vertical Turbine Pump) อัตราการสูบน้ำ 0.75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระยะยกน้ำ 10 เมตร พร้อมชุดควบคุมและแสดงผลระยะไกลและติดตั้ง ท่อ วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ สำหรับงานปรับปรุงสถานีสูบน้ำ P.4 ระยะ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลสหธาตุ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 19/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 67039066831 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ (ค่าออกแบบงานชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 67029486847 ซื้ออุปกรณ์สำรวจธรณีฟิสิกส์ จำนวน 2 รายการ (ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา งานชลประทาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 M67030008443 ซื้ออะไหล่ เบ็ดเตล็ด และน้ำมันหล่อลื่น สำหรับรถเกลี่ยดิน (มอเตอร์เกรดเดอร์) ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น GD 505 R-2 หมายเลข รต.1754 ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 7 จำนวน 4 คัน จังหวัดอุบลราชธานี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 67029472957 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 67029483771 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2024
สำนักงานชลประทานที่ 7 67029473342 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/03/2024
นับ: 10