Displaying 1 - 10 of 137
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057249704 ประกวดราคาซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057225099 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข ชป.042-1290, ชป.044-0402 และ ชป.046-0913 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057196716 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.1267-2544, ISO.9002-2542) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047367360 ประกวดราคาซื้อท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62047372411 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 28/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047356423 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ISO 9002-2542 งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047344990 ประกวดราคาซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221511 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221420 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047285864 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ งานปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/04/2019
นับ: 10