Displaying 1 - 10 of 640
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 63097586562 ซื้ออะไหล่เครื่องสูบน้ำ ขนาดท่อ ๘ นิ้ว และอื่นๆ จำนวน ๒๓ รายการ (สชป.๘) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097586766 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลข ชป.031-0245, ชป.041-3638, ชป.041-3296, ชป.041-3297, ชป.041-4903, ชป.041-4915, ชป.041-3216 และ ชป.042-1290 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097571351 เช่ารถและเครื่องจักรกล สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097571106 จ้างงานขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097570312 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองกก-อำเภอพระทองคำ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097555808 ซื้อทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097555239 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097557313 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097556243 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กข้ออ้อย ขนาดต่างๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63097554628 ซื้ออ่างเปลผสมปูน พีวีซี สีดำ และอื่นๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (ก่อสร้างอาคารระบายน้ำคลองโคกสวาย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2020
นับ: 10