Displaying 1 - 10 of 46
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057249704 ประกวดราคาซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047367360 ประกวดราคาซื้อท่อ พีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047344990 ประกวดราคาซื้อแผ่นยางกันน้ำซึม และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221511 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221420 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 24/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047285864 ประกวดราคาซื้อทรายหยาบน้ำจืด และอื่นๆ งานปตร.บ้านกระดาน ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/04/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62037527488 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. (สชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047146547 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ ขนาด 15-30 ซม. และอื่นๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047146164 ประกวดราคาซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/04/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047076914 ประกวดราคาซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ งานปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 05/04/2019
นับ: 10