Displaying 1 - 10 of 67
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62110000821 รถบรรทุกกระบะเหล็ก ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ติดตั้งปั้นจั่นหรือเครน (Crane) ๓ ตัน จำนวน ๑ รายการ (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 04/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62100007501 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 4 คัน (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 08/10/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62100007570 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (สชป.๘) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 08/10/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62090032531 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (ห้วยบ้านยาง) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (สชป.8) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 26/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62090030598 ซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62090030991 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 25/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62090028610 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62090020822 งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 111,900.00 ลูกบาศก์เมตร (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 18/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62090011507 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเก่า อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/09/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา M62090011905 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย พื้นที่ 5,507.10 ตารางเมตร พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 11/09/2019
นับ: 10