Displaying 1 - 10 of 12
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 P62080000753 น้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 06/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P61080023807 แก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 P61090000085 ปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ระยะทาง ๖.๙๐๐ กม. [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 06/08/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039369 จ้างก่อสร้างปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039380 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 จำนวน 1 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039391 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ขนาดต่างๆ จำนวน 1 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039387 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ จำนวน 5 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039404 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลม และเหล็กข้ออ้อย ขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา P62010039408 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น อะไหล่ และวัสดุเบ็ดเตล็ด งานปตร.ปากคลองเปลือยพร้อมอาคารประกอบ ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 08/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 M62010001718 ปตร.บ้านคลองแคเหนือ ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (สชป.๘) [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/03/2019
นับ: 10