Displaying 1 - 10 of 679
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027188777 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ งานซ่อมแซมทำนบดิน ความยาว 0.5 กิโลเมตร และอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำโกรกไม้แดง โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027119526 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน ขนาดต่างๆ งานซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบ พื้นที่ 600 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027118921 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. งานซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบ พื้นที่ 600 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63027167205 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ขนาด A4 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027122796 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 402 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027042916 จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน 10 รายการ โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/02/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63017134267 ประกวดราคาจ้างงานจัดหาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนห้วยทา ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ (สชป.๘) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027043250 ซื้อหินย่อย เบอร์ 1 และอื่นๆ งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 997 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027043090 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป ประเภทไม้เนื้ออ่อน งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 997 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/02/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63027042988 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 ขนาดจุถุงละ 50 กก. งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC พื้นที่ 997 ตารางเมตร อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน โครงการชลประทานนครราชสีมา ตำบลสีสุก อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/02/2020
นับ: 10