Displaying 1 - 10 of 1194
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057319122 ซื้อคอนกรีตบล็อกก่อผนัง และอื่นๆ งานระบบกระจายน้ำอ่างเก็บน้ำหนองกก-ห้วยสวาย-สระจระเข้ พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057358577 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ISO 9002-2542 งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057310088 ซื้ออ่างเปลผสมปูน พีวีซี สีดำ และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057333662 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.0.60 ม. และอื่นๆ งานขุดลอกลำห้วยแถลง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057295995 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารความเร็ว 20 แผ่น/นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057311268 ซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต เหล็กเส้นกลมผิวเรียบและเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ขนาดต่าง ๆ งานปรับปรุงทำนบดินและถนนท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านยาง ระยะทาง 0.732 กิโลเมตร พร้อมอาคารประกอบ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057139516 ประกวดราคาซื้อท่อพีวีซี แข็ง ท่อประปา ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 13.5 และอื่นๆ งานปรับปรุงอาคารบังคับน้ำหนองโพ ขนาดบาน 6x3 เมตร จำนวน 2 บาน พร้อมอาคารประกอบ ตำบลเทพาลัย อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 25/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63057318154 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/05/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63047509860 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงบ้านพันดุง พร้อมอาคารประกอบ ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (คป.นครราชสีมา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 22/05/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63057282444 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 22/05/2020
นับ: 10