Displaying 1 - 10 of 663
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 63017312851 ซื้อน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 21/01/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 63017213626 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/01/2020
สำนักงานชลประทานที่ 8 63017139219 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP จำนวน 5 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/01/2020
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127281002 จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลข ชป.044-0402 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127199012 ซื้อสีน้ำพลาสติก (สีอิมัลชั่น) ทาภายในสีขาว และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127193604 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127134999 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127171967 ซื้อหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/12/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62127110109 จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62127057511 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว ชนิดพิเศษ 80 แกรม A4 และอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/12/2019
นับ: 10