Displaying 1 - 10 of 388
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62047221511 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 17/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057181998 ซื้อกระดาษไขพิมพ์แบบ 90/95 แกรม A0 ขนาด 88 ซม.x150 ม. และอื่นๆ งานปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 16/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62047374573 ซื้อแผนที่เชิงจุดภาพและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057221015 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (มอก.1267-2544) ISO 9002-2542 งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057221895 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน (มอก.2205-2548) งานปตร.บ้านบึงบัวทอง ตำบลหนองบัวละคร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
โครงการชลประทานนครราชสีมา 62057163934 ซื้อค้อนปอนด์ ขนาด 4 ปอนด์ พร้อมด้าม และอื่นๆ งานขุดขยายสระโสกหินแร่ ตำบลช่องแมว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62057191628 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็วและอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62057189606 ซื้อน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62057005575 ซื้ออะไหล่รถยนต์ตรวจการณ์ 5 ประตูและอื่นๆ จำนวน 27 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62057104414 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารอย่างดี ขนาด A4 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 15/05/2019
นับ: 10