Displaying 1 - 5 of 5
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097422988 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 12/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62097422286 ซื้อดอกลำโพงและอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 23/09/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 62037285151 ซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอื่นๆ จำนวน 17 รายการ (สชป.8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 25/03/2019
สำนักงานชลประทานที่ 8 61087554053 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคันคลองส่งน้ำสายหลักฝั่งซ้าย ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ระยะทาง 16.000 กม. (สชป.8) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/12/2018
สำนักงานชลประทานที่ 8 61087635451 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแก้มลิงบึงพะไล พร้อมอาคารประกอบ ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 03/12/2018
นับ: 5