Displaying 1 - 1 of 1
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานนครราชสีมา 61117213177 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ชนิดที่ 1 และอื่นๆ จำนวน 6 รายการ งานระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D2] เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 20/11/2018
นับ: 1