Displaying 1 - 10 of 497553
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117206802 ซื้อสกรูพร้อมน๊อต และอื่นๆ รวม 15 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลนาทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117288844 ซื้อเกรียงไม้สักสามเหลี่ยม และอื่นๆ รวม 29 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 ระยะทาง 5.240 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117288740 ซื้อตะปูหัวกลมสำหรับงานช่างไม้ และอื่นๆ รวม 36 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 ระยะทาง 5.240 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117404616 ซื้อร่มกันแดด และอื่นๆ รวม 19 รายการ สำหรับงานบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่คลอง LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ระยะทาง 12.50 กิโลเมตร ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117528700 ซื้อเหล็กหนีบสีดำหูเป็นโลหะ และอื่นๆ รวม 30 รายการ สำหรับงานปรับปรุงพนังกั้นน้ำ A1 ระยะทาง 5.240 กิโลเมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117204359 ซื้อสกรูพร้อมน๊อต และอื่นๆ รวม 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 3R-11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117204897 ซื้อสกรูพร้อมน๊อต และอื่นๆ รวม 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 4R-11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 64117205391 ซื้อสกรูพร้อมน๊อต และอื่นๆ รวม 30 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลอง 2R-11R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 05/12/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 64127065428 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 จำนวน 400 ลิตร จัดระบบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านอุ่มมะนาว ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 9 64127066638 ซื้อน้ำมันดีเซลบี 7 จำนวน 400 ลิตร จัดระบบน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากุมภวาปี สถานีสูบน้ำ P9 (ระยะที่ 1) ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 03/12/2021
นับ: 10