Displaying 1 - 10 of 97385
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักเครื่องจักรกล 62057154101 ซื้อยางรถยนต์สำหรับใช้กับรถลากจูงยี่ห้อ MACK ชป.062-0011 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62057215595 ซื้อลวดเชื่อมมีสารพอกหุ้ม อุปกรณ์ วัสดุสำหรับจัดสร้างเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 50 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62057154569 ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถลากจูงยี่ห้อ VOLVO รุ่น FL10 ชป.062-0206 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 20/05/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62057073449 ซื้อสีพ่นสำหรับรถบรรทุกน้ำ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TXD50 ชป.097-1030 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/05/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62057215120 ซื้อชุดรอกกว้านมือหมุน วัสดุสำหรับจัดสร้างเรือกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก จำนวน 50 ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/05/2019
สำนักเครื่องจักรกล 62057216102 ซื้อชุดรอกกว้านมือหมุน อุปกรณ์ วัสดุสำหรับสร้างเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 19/05/2019
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 27 62057290640 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. จำนวน 1 รายการ งานจัดระบบน้ำโครางการส่งน้ำฯนครปฐม(คลอง 5ซ้าย ส่วนที่2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 18/05/2019
โครงการชลประทานยโสธร 62057051379 จ้างทำป้ายโฆษณา จำนวน ๒ รายการ สำหรับงานสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกนาโก ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/05/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 62057288327 ซื้อยางสำหรับใช้กับรถบรรทุก 1 ตัน ยี่ห้ออีซูซุ แบบ TFR 54 หมายเลข ชป.041-2840 สำหรับบริหารงานหน่วยงานภายในของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/05/2019
โครงการชลประทานพังงา 62057287864 จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนนสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองนางย่อน กม.๓+๒๑๕ หมู่ที่ ๓ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา รวม ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 17/05/2019
นับ: 10