Displaying 1 - 10 of 453879
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 15 M64090041640 น้ำม้ันเชื้อเพลิง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 29 P64090065730 งานปรับปรุงจัดรูปที่ดินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา คูส่งน้ำสาย 27(1R-21L-1R) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 27/09/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง M64090038605 ซื้อไม้เนื้ออ่อนแปรรูปขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ งานปรับปรุงคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำที่ 8 ระยะ 3 ความยาว 1,200 เมตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 17 64097649753 ซื้อตลับหมึก และอื่นๆ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 14 M64090041262 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041046 งานจ้าง ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย - 1 ขวา บรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041392 ปรับปรุงคลอง ร.2ข มะขามเฒ่า พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักงานชลประทานที่ 12 M64090041427 ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2 ซ้ายพลเทพ พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 4) กม.3+000 ถึง กม.8+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 27/09/2021
สำนักเครื่องจักรกล 64097664444 ซื้อสีสำหรับงานปูน สำหรับซ่อมแซมรั้วบริเวณด้านหน้า สถานีขนส่ง 1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
สำนักเครื่องจักรกล 64097665013 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ สำหรับซ่อมแซมโรงซ่อมบำรุง สถานีขนส่ง 1 (ความจำเป็นเร่งด่วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/09/2021
นับ: 10