Displaying 166411 - 166420 of 295080
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
สำนักงานชลประทานที่ 10 62087030444 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 9 รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 10 62087030618 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 12 รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 10 62087031806 วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 10 62087032011 วัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานชลประทานที่ 10 62087030150 อะไหล่รถยนต์ จำนวน 10 รายการ [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 27/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี 62087524748 ซื้อหมึกใช้กับเครื่อง Plotter ยี่ห้อ EPSON Stylus Pro 7700 และวัสดุอื่น ๆ สำหรับงานค่าควบคุมงานจ้างเหมาระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 (สพญ.7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี 62087518847 ซื้อเหล็กกล่อง ขนาด 2 x 1 นิ้ว หนา 1.2 มม. และวัสดุอื่น ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก สพญ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 7 ปราจีนบุรี 62087523066 จ้างซ่อมเครื่องตบดินแบบหน้าสัมผัส ยี่ห้อ Honda Model G-300 สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมโครงการเพิ่มปริมาณเก็บกักอ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา สพญ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน 62077070167 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลาดยางผิวจราจรถนนทางเข้าและถนนภายในหัวงานเขื่อนมูลบน ระยะทาง 4.719 กม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน จังหวัดนครราชสีมา (คบ.มูลบน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 26/08/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62087513762 ซื้อแผ่นบันทึกข้อมูล แบบ CD-R ความจุ ๗๐๐ MB บรรจุกล่องละ ๕๐ แผ่น และอื่นๆ จำนวน ๔๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 26/08/2019
นับ: 10