Displaying 252971 - 252980 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 61127155785 ซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๑ รายการ ของงานซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายซอย ๑.๑ ขวา ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 61127157069 ซื้อถุงมือผ้าฝ้ายด้ายดิบ จำนวน ๑๑ รายการ ของงานซ่อมแซม ปากคลองส่งน้ำสายซอย ๑ ขวา ต.หนองแหน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 61127067311 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 61127035462 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางข้าว พร้อมติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน 61127082372 ซื้อเทปกาวผ้าและอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ ๑ซ้าย-๘ซ้าย-๒ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61127126405 ซื้อเม้าส์ชนิดมีสายใช้กับเครื่องคอม จำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61127122071 ซื้อกระดาษปอนด์ขาว จำนวน 2 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล 61127121284 ซื้อตลับหมึกใช้กับเครื่องโทรสาร จำนวน 1 รายการ (คบ.พลายชุมพล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 61127176200 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑ รายการ งานบำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 13/12/2018
โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา 61127067311 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๔ รายการ ของงานปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองหลอดยายคำ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 13/12/2018
นับ: 10