Displaying 401071 - 401080 of 416119
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานลำพูน 61097722026 ซื้อเหล็กเส้น - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.113/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61097723372 ซื้อไม้แปรรูปสำหรับงานก่อสร้างทั่วไป จำนวน 1 รายการ เลขที่ คป.ลพ.115/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61097720278 ซื้อเหล็กเส้น - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.108/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61097724896 ซื้อเหล็กเส้น - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ. 112/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61097722945 ซื้อเหล็กเส้น - ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.111/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61097722458 ซื้อเหล็กเส้น - ลวดผูกเหล็ก จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ.114/62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานลำพูน 61107107036 ซื้อหินใหญ่ - ทรายหยาบ จำนวน 3 รายการ เลขที่ คป.ลพ. 129/62 (คป.ลำพูน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานมหาสารคาม M61100016396 ปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยสามสัตย์ ตำบลเขวาใหญ่ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานมหาสารคาม M61100015820 ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 รายการ [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/10/2018
โครงการชลประทานมหาสารคาม M61100015575 ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ พนังกั้นน้ำห้วยคะคาง ตำบลเกิ้ง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [00] อ้างอิง ดาวน์โหลด 10/10/2018
นับ: 10