Displaying 101 - 110 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027232846 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ งานขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนดินหน้าฝายแม่ยม ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ (คร.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027234510 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 4 รายการ (เรือขุด รข.45) งานขุดลอกคลองโดยเรือดำเนินการเอง ตะกอนฝายท่อทองแดง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร (คร.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027231324 ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์รถขุด ยี่ห้อ Mitsubishi รถ.529,รถ.367 จำนวน 9 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027227924 ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ดและของใช้ จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม ตำบลดำเนินการหลายจุด อำเภอดำเนินการหลายจุด จังหวัดแพร่ (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027230288 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027240312 ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์รถขุด ยี่ห้อ Mitsubishi Model 6D 22C รถ.531 จำนวน 6 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 63027237432 ประกวดราคาซื้อซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.20x0.20x6.00 ม. พร้อมตอก ของงานเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์(บ้านหนองไผ่) ความยาวรวม 500.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 63027005822 ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับก่อสร้างโครงการ แก้มลิงบ้านหนองครกพร้อมระบบส่งน้ำปริมาตรเก็บกัก 0.050 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 500 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 63027005962 ประกวดราคาซื้อซื้อหินย่อยเบอร์ 2 และอื่น ๆ รวม จำนวน 2 รายการ สำหรับก่อสร้าง โครงการฝายโปร่งแก ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้าง สชป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 13 63017545223 ประกวดราคาซื้อซื้อกล่อง Gabion ขนาด 2x1x1 และอื่น ๆ รวม จำนวน 2 รายการ สำหรับก่อสร้าง โครงการฝายโปร่งแก ความยาว 15.00 เมตร สูง 2.50 เมตร พื้นที่รับประโยชน์ 600 ไร่ โครงการก่อสร้า สชป.13 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10