Displaying 101 - 110 of 144483
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานเชียงราย 62107134886 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๒L-RMC.๓ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107135246 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ และวัสดุอื่นๆ งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน 1,600 ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการชลประทานเชียงราย 62107137319 ซื้อหินย่อยเบอร์ ๑ จำนวน ๔ รายการ ของงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย ๑R-RMC.๑ โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย จำนวน ๑,๗๐๐ ตารางเมตร โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย (คป.เชียงราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล 62107133253 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 11/10/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ P62100060811 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (คบ.ลำปลายมาศ) [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 11/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62107131513 ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี 62107131513 ประกวดราคาซื้อเหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 10/10/2019
สำนักงานชลประทานที่ 14 62107130244 ซื้อฉ.๐๕ ต้นช้อนเงิน ช้อนทองและอื่นๆ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2019
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 ลพบุรี M62100012342 เหล็กรูปพรรณ และอื่นๆ จำนวน 4 รายการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 10/10/2019
สำนักงานชลประทานที่ 14 62107129491 ซื้อเลขที่ ฉ.๐๒ โต๊ะพับหน้าโฟเมก้าขาวเงาและอื่นๆ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 10/10/2019
นับ: 10