Displaying 91 - 100 of 166437
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63027242631 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR.๒๔ (มอก.๒๐-๒๕๕๙) จำนวน ๔ รายการ สำหรับงานพนังกั้นน้ำชีบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเเละระบบส่งน้ำ บ้านแก้งโพธิ์ ตำบลค้อทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง 63027243827 ประกวดราคาซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ ๑ และอื่นๆ จำนวน ๓ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.๐+๓๐๐-๐+๘๖๗ สถานีสูบน้ำ PR๒ จำนวน ๕,๑๔๘ ตร.ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีล่างและเซบายล่าง ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 63027234990 ซื้อดินลูกรัง จำนวน ๖๗๒ ลูกบาศก์เมตร งานซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๒ จำนวน ๕ แห่ง ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจาน 63027237432 ประกวดราคาซื้อซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงสี่เหลี่ยมขนาด 0.20x0.20x6.00 ม. พร้อมตอก ของงานเขื่อนป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง ลำห้วยแม่ประจันต์(บ้านหนองไผ่) ความยาวรวม 500.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027238422 ซื้อแบตเตอรี่สำหรับรถขุด ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น K909A รถ.531 จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027235896 ซื้อแบตแตอรี่สำหรับรถขุด ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น K909A รถ.529 จำนวน 1 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลองแม่พาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027236872 ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องยนต์ KOMATSU PC 220-5 ENG NO.SA6D95L-1C (เรือขุด รถ.598) จำนวน 12 รายการ งานขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 3 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก (คร.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027238273 ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง คลอง2L-MC กม.16+988 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร (คข.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027234845 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ งานขุดลอกคลองโดยรถขุดดำเนินการเอง ด้านเหนือทำนบดินเดิมของอ่างเก็บน้ำห้วยปู่เจ้า( โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ปริมาณ 43,800 ลบม. ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ 2 63027233038 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ งานขุดลอกคลองโดยเรือขุดดำเนินการเอง ตะกอนหน้าเขื่อนทดน้ำโกกโก่ ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก (คร.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/02/2020
นับ: 10