Displaying 91 - 100 of 147030
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62107316593 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All In One และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ รายการ ของงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว 62107318187 ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี สำหรับกระดาษขนาด A๓ จำนวน ๑ รายการ ของงาน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน (คบ.แม่ลาว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
สำนักงานชลประทานที่ 3 62117025067 ซื้อเครื่องเสียงสำหรับห้องประชุมขนาดผู้เข้าร่วมประชุม 30 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยภูมิ 62117051628 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ งานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D1] ยกเลิกประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยภูมิ 62117205798 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117198090 ซื้อถังขยะสูงมีล้อ ชนิดฝาเรียบ ขนาดความจุ ๒๔๐ ลิตร สีเหลือง งานเงินรายได้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 62117199359 จ้างซ่อมรถตู้ ยี่ห้อ Nissan รุ่น Urvan NV ๓๕๐ และอื่น ๆ จำนวน ๑๑ รายการ งานค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยภูมิ 62117205798 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 รายการ โครงการชลประทานชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 14/11/2019
กองพัสดุ 62107302884 ซื้อหินย่อยและอื่นๆ รวม 4 รายการ สำหรับทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำยะรม ความจุ 8.34 ล้าน ลบ.ม. ตำบลยะรม อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีคัดเลือก [15] ประกาศราคากลาง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 14/11/2019
โครงการชลประทานชัยนาท E62110011395 งานปรับปรุงคันคลองสายใหญ่ (ฝั่งซ้าย) ระยะที่ ๒ จังหวัดชัยนาท/งานปรับปรุงถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำอู่ตะเภา จังหวัดชัยนาท/งานปรับปรุงถนนบ้านหนองตาตน จังหวัดชัยนาท/ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งานบริหารการส่งน้ำ [P2] ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [18] คัดเลือก ดาวน์โหลด 14/11/2019
นับ: 10