Displaying 235001 - 235010 of 294628
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017480438 ซื้อรองเท้าบูทยางครึ่งน่อง และอื่นๆ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017475156 จ้างซ่อมพร้อมอะไหล่รถฟาร์มแทรคเตอร์ ทะเบียน ตค - 7849 สท. จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017480278 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 37 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017479033 ซื้อหัวเชื้อน้ำมันดีเซล - น้ำมันหล่อลื่นดีเซล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017480191 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานสุโขทัย 62017480064 ซื้อสายไฟฟ้าทองแดงชนิดสายแบนแกนคู่ และอื่นๆ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานอุดรธานี 62017505577 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ จำนวน ๑๒ รายการ สำหรับงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานอุดรธานี 62017516358 ประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหอยโข่ง ตามSPEC หมายเลข S ๕ ๓๒๑ ๐๓๐๒ ๐๓๓๖/๑ พร้อมติดตั้ง และรายการอื่นๆ จำนวน ๗ รายการ สำหรับงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านถ่อนนาเพลิน ตำบลนาทราย อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ 62017478578 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนบนคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย(LMC) โครงการฯ น้ำพรม ตำบลโนนทอง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง ๔.๐๐ กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [B0] ร่างเอกสารประกวดราคา(e-bidding)และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
โครงการชลประทานลำปาง 62017540174 ประกวดราคาซื้อท่อ AC ชั้นคุณภาพ 15, ท่อเหล็กกล้าเชื่อม, ประตูน้ำ(Gate Valve), Air Valve และวัสดุเหล็กพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ งานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเสือ 2 (จัดหาสนับสนุนเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ จังหวัดลำปาง) ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เลขที่ EB ลป.ซ.21/2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [D0] ประกาศเชิญชวน [16] e-bidding ดาวน์โหลด 31/01/2019
นับ: 10