Displaying 41 - 50 of 725374
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059361662 ซื้อฟองน้ำแต่งหน้าปูน และอื่นๆ รวม 29 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมจุดขาดพนังกั้นน้ำชี A1 กม.20+600 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลยางท่าแจ้ง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย 66059268439 ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์รถตักหน้าล้อยาง ยี่ห้อ FURUKAWA รุ่น FL 150 รต.1777 ระบบส่งกำลัง และอื่นๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานเพิ่มประสิทธิภาพคลองส่งน้ำสาย 3R-LMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย ตำบลท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานอุบลราชธานี 66069006990 ประกวดราคาซื้องานวัสดุสำเร็จรูป งานซ่อมแซมอาคารรับน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี (คป.อุบลราชธานี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [15] ประกาศราคากลาง [16] e-bidding ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 4 66069017161 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ สำหรับเครื่องยนต์หมุนเร็ว (มอก.๑๒๖๗-๒๕๔๔) จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร สำหรับงานฝายบ้านนาใหม่ เเห่งที่ ๒ พื้นที่รับประโยชน์ ๕๐๐ ไร่ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำเเพงเพชร (คส.๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 21 66069021316 จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
สำนักงานชลประทานที่ 15 66059245228 ซื้อชุดสื่อนิทรรศการแบบฉากแบคดรอป มน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W1] ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069021869 ซื้อน้ำมันดีเซล งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณดินขุด 580,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.622/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069021905 ซื้อน้ำมันดีเซล งานฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดลำห้วยสามขา พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.623/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022002 ซื้อน้ำมันดีเซล งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำดำเนินการเอง อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ปริมาณดินขุด 580,000 ลูกบาศก์เมตร ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.625/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
โครงการชลประทานมุกดาหาร 66069022053 ซื้อน้ำมันดีเซล งานฝายทดน้ำแบบขั้นบันไดลำห้วยสามขา พื้นที่รับประโยชน์ 620 ไร่ ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เลขที่ มห.626/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [15] ประกาศราคากลาง [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 01/06/2023
นับ: 10