Displaying 21 - 30 of 401072
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047360429 ประกวดราคาซื้อดินธรรมดาปราศจากวัชพืชและสิ่งเจือปน โครงการประตูระบายน้ำบ้านบางไทรใหญ่ ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047369111 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047373768 ประกวดราคาซื้อหินใหญ่ หินย่อยและทรายหยาบน้ำจืด โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047376463 ประกวดราคาเช่าเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 9 64047380588 ประกวดราคาซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ โครงการฝายบ้านขอนขว้าง พื้นที่รับประโยชน์ 200 ไร่ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 64047343142 ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต และวัสดุอื่น ๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พื้นที่รับประโยชน์ 12,000 ไร่ โครงการประตูระบายน้ำและอาคารประกอบบ้านดอยอิสาน ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [16] e-bidding ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057094958 ซื้อคลิปโฟรแบค เบอร์ 112 และอื่น ๆ รวม 7 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมลาดคันคลองระบาย 1 ขวา-7 ซ้าย ฝั่งขวา กม.9+800 ถึง กม.11+200 เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค 64057094759 ซื้อหมึก OKI-TN-B421-3K และอื่น ๆ รวม 10 รายการ สำหรับงานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 9 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+600 ถึง กม.13+700 ฝั่งซ้าย เป็นช่วง ๆ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057089777 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๘ ไร่ คลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ช่วงกม.๘๐ +๐๐๐ ถึงกม.๘๒+๑๓๕ และคลองส่งน้ำ ๑๑ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๒+๐๔๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช 64057087352 จ้างเหมากำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน ๒๖ ไร่ คลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา ช่วงกม.๒๗+ ๐๐๐ ถึงกม.๒๙+๔๐๐ และคลองส่งน้ำ ๓ ซ้าย ช่วงกม.๐+๐๐๐ ถึงกม.๓+๒๐๐ งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานตามข้อเสนอของเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน จำนวน ๑๒ รายการ ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี (คบ.มหาราช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 07/05/2021
นับ: 10