Displaying 61 - 70 of 787733
หน่วยงาน รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ประเภทประกาศ วิธีจัดหา เอกสารแนบ วันที่ประกาศ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049344548 ซื้ออะไหล่รถบรรทุก แบบดับเบิ้ลแค็บ (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ หมายเลขทะเบียน ขอ 1804 นม. (สีส้ม) จำนวน 1 รายการ (คบ.ลำแชะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049347355 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049345781 ซื้อบานฝาท่อชนิดรับน้ำทางเดียว และอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049234860 ซื้อตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ และอื่นๆ จำนวน 13 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049346997 ซื้อชุดเสาไฟถนนโคมไฟฟ้าแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ (คบ.ลำแชะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049347857 ซื้อแฟ้มปกอ่อน และอื่นๆ จำนวน 25 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049348209 ซื้อรองเท้าบูทยาง และอื่นๆ จำนวน 15 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ 67049235476 ซื้อปูนกาวซีเมนต์ และอื่นๆ จำนวน 9 รายการ (คบ.ลำแชะ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานสระแก้ว 67049324948 ซื้ออุปกรณ์ประกอบท่อ จำนวน ๑ รายการ สำหรับงานซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด ๔๐๐ มิลลิเมตร อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [W0] ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก [19] เฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลด 24/04/2024
โครงการชลประทานนครพนม M67040024662 ซื้อวัสดุก่อสร้างอาคาร จำนวน 92 รายการ สำหรับงานปรับปรุงอาคารที่ทำการโครงการชลประทานนครพนม จำนวน 2 หลัง ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [P0] แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลด 24/04/2024
นับ: 10